Op 9 april 2021 opende minister Ingrid van Engelshoven (OCW) het testevent ‘Testen voor Tickets’ met een daverend startschot op Het Nederlands Vestingmuseum. Het gehele weekend was het museum gratis te bezoeken voor bezoekers na reservering en afname van een coronasneltest. Per dag waren er 3 tijdvakken beschikbaar voor elk maximaal 30 museumbezoekers. De pilot ‘Testen voor Toegang’ wordt georganiseerd door Stichting Open NL in samenwerking met de ministeries voor Volksgezondheid (VWS), Cultuur (OCW) en Economische Zaken (EZK). Het testen van bezoekers kan een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van de routekaart voor veilige heropening van evenementen, monumenten en musea. Op verschillende plaatsen in Nederland werd de infrastructuur hiervoor getest. 

Ondanks het wisselvallige voorjaarsweek, kan terug worden gekeken op een geslaagd testevenement: Na een voorzichtige start op vrijdag was de opkomst in het weekend groot en genoten bezoekers ervan om weer een museum te kunnen bezoeken. In Het Nederlands Vestingmuseum konden bezoekers de tentoonstelling over het Beleg van Naarden 1814 bekijken, de kazematten bezichtigen en de nieuwe audiotour beluisteren.

Foto: Bob Awick