Op zondag 21 juli heten we je van harte welkom in het museum.

We zullen de kanonnen laten bulderen! Net zoals iedere derde zondag van de maand.

Een verhaal van bezetting en hoop!

Met daarna een demonstratie van de kracht van onze kanonnen met echt zwart buskruit!

Om 2 uur en om 3 uur in de middag vertelt de kapitein over deze tijd waarna de kanonniers hard aan het werk gaan. Voor Nederland en Oranje!

Op de foto met de kanonniers?

Elke keer na een schietsessie kun je op de foto met de kanonniers. Een mooie prent voor boven je bed: met een Sjako op je hoofd op en sabel in de hand!

Een kanonschot voor jezelf?

Wilt u een kanonschot op een andere dag meemaken, misschien speciaal voor u en uw gezelschap? Voor een jubileum, een verjaardag of ter herdenking?

Dat kan.

Wij schieten ook “in opdracht” voor gezelschappen. Als u wilt met meerdere mensen in uniform en met een oorkonde op naam voor u achteraf. Neem contact met ons op via ons aanvraagformulier