Links

In de media

LinkOmschrijving
Promovideo op Museum TVBekijk de promo van de mini documentaire over het Nederlands Vestingmuseum op Museum TV

Forten en Vestingsteden

LinkOmschrijving
Nieuwe Hollandse Waterliniewebsite met informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Kenniscentrum WaterliniesWebsite van het Kenniscentrum Waterlinies
CoehoornDe Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.
De Stelling van Amsterdam De Stelling van Amsterdam is een 135 km lange verdedigingskring op 15-20 km rond de hoofdstad Amsterdam welke grotendeels tussen 1885 en 1914 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat 3-5 km brede onderwaterzettingen (inundaties) en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, drie batterijen en twee kustbatterijen.
International Fortress CouncilThe International Fortress Council (IFC) is an association of organizations interested in the study and preservation of fortifications
Vesting NaardenInformatie over alle militaire bouwwerken van de vesting Naarden

Educatie

LinkOmschrijving
Canon van NederlandDe Canon van Nederland neemt je in vijftig vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is.
entoenentoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Recreatie

LinkOmschrijving
VVV Naardensite van VVV Naarden
VVV Gooi en Vechtsite van Regionaal Bureau voor Tourisme Gooi en Vechtstreek
Fortenwebsite met informatie over activiteiten op forten en vestingsteden

Museumkaart

LinkOmschrijving
MuseumkaartZo’n 1,35 miljoen mensen zijn in het bezit van een Museumkaart. En die maakt het wel heel makkelijk een museum binnen te stappen. Bij iedereen in de buurt zijn verrassende collecties en bijzondere tentoonstellingen te vinden. Ons échte goud is vaak dichterbij dan je denkt!