Selecteer een pagina

Over ons

Het Nederlands Vestingmuseum is opgericht in 1955 door Ebbo van Wijngaarden als “Vestingmuseum Naarden”. De eerste jaren bleef de expositie beperkt tot twee kazematten (A en Z) en de tussenliggende lage flank. Vanwege de slechte klimatologische omstandigheden nam het bestuur aan het einde van elk seizoen de hele tentoongestelde collectie mee naar huis om de expositie in het voorjaar weer opnieuw in te richten en het museum open te stellen.

Tussen de jaren ’70 en ’90 kwamen ook alle andere gebouwen en kazematten op het bastion in gebruik bij het museum en werden de verhalen van de geschiedenis van vestingbouw (kazemat A), geschiedenis van Naarden (kazemat Z), leven in het garnizoen (kazemat IJ) en geschiedenis van de Waterlinies (kazemat W) in de tentoonstelling weergegeven. Naast de vrijwilligers kwam er ook betaald personeel en is de organisatie verder geprofessionaliseerd.

De exploitatie van het museum is ondergebracht in Stichting Het Nederlands Vestingmuseum. De stichting hanteert het bestuursmodel en heeft een directie aangesteld die belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie. Het Nederlands Vestingmuseum is een erkend museum en is ingeschreven in het Museumregister. Het museum onderschrijft de gangbare museale codes op het gebied van governance en collectiebeheer. Het museum is tevens erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Het Nederlands Vestingmuseum ontvangt een exploitatiesubsidie van de Gemeente Gooise Meren.

 De collectie is ondergebracht in een separate stichting; Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum. De collectie is door deze stichting in bruikleen en beheer gegeven aan het museum.

 

Openingstijden

  • dinsdag t/m zondag: 10:30 - 17:00 uur
  • Gesloten: maandag, 1 Januari, 27 April, 25/26 December