Napoleon en Naarden

Naarden en Het Nederlands Vestingmuseum hebben een bijzondere band met Napoleon Bonaparte: Op 21 oktober 1811 inspecteerde de Franse Keizer Naarden-Vesting, tijdens zijn bezoek aan Nederland dat hij een jaar ervoor had ingelijfd bij zijn Franse Keizerrijk. Nadat Napoleon was verslagen bij de Slag bij Leipzig in 1813, trok het Franse leger zich terug uit Nederland. Het Franse garnizoen in Naarden-Vesting weigerde echter te vertrekken. Pas na een beleg van een halfjaar met intensieve bombardementen, gaven de Fransen zich op 12 mei 1814 over aan het Nederlandse Leger.

Napoleon

Napoleon en de Canon van Nederland

De Canon van Nederland neemt je in vijftig vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is. De Canon vormt de basis voor het vak geschiedenis in het basis en voorgezet onderwijs. Het Nederlands Vestingmuseum is onderdeel van het netwerk van Canonmusea voor het Canonvenster Napoleon.

Topstuk 1: Een versterkte stad

In 1811 krijgt Holland, dat een jaar eerder is toegevoegd aan het Franse Keizerrijk, hoog bezoek van Keizer Napoleon die de verdedigingswerken wil inspecteren. Onder begeleiding van Generaal Krayenhoff komt hij naar Naarden en de Keizer toont zich tevreden over de staat van de vesting, met zijn zes bastions en solide buitenwerken. Sinds het bezoek van Napoleon zijn de vestingwerken van Naarden nauwelijks veranderd, waardoor we een goed inzicht krijgen in de oorlogsvoering in de Franse Tijd. Het Nederlands Vestingmuseum als locatie sluit daarmee aan bij het Canonvenster Napoleon.

Versterkte stad

Topstuk 2: Gesmokkeld briefje

Van 17 november 1813 tot 12 mei 1814 belegert het net opgerichte Nederlandse leger onder leiding van Generaal Krayenhoff de Franse troepen in Naarden-Vesting. Ongeveer 2.000 Franse militairen en burgers wachten binnen de vestingwallen op ontzetting door het Franse leger, dat echter nooit komt. Pas als Napoleon op Elba zit geven de Franse troepen zich over. Tijdens de belegering is het versturen van briefjes per postduif de enige mogelijkheid om contact met de buitenwereld te krijgen. Door dit briefje van 19 maart 1814 van Nancy aan Angelique begrijpen we iets van de benarde omstandigheden waarin de belegerden leven. Ook dit briefje sluit aan bij het Canonvenster Napoleon.

Gesmokkeld briefje

Schuttersdag iedere 3e zondag van de maand

Het Nederlands Vestingmuseum organiseert regelmatig evenementen gerelateerd aan Napoleon; zo is elke derde zondag van de maand Schuttersdag, waarbij de kanonniers van het museum, gekleed in uniformen van het Nederlands leger uit 1814, demonstraties verzorgen en kanonnen afvuren uit de Napoleontische tijd.

Kanonniers Vestingmuseum

Napoleon
Versterkte stad
Gesmokkeld briefje

Napoleon reenactment