Het verhaal van Naarden-Vesting

Naarden, gelegen op een zandrug aan de oever van de voormalige Zuiderzee, vormde vroeger de enige toegangsweg vanuit het oosten naar het Graafschap Holland en de koopmansstad Amsterdam. Vanwege deze militair strategische ligging ontwikkelde Naarden zich in de loop der eeuwen tot één van de belangrijkste vestingsteden van ons land waarom vaak is gevochten. Ontdek het verhaal van Naarden-Vesting in de context van de geschiedenis van Nederland, in onze geheel vernieuwde videopresentaties.