Educatie

Het Nederlands Vestingmuseum biedt de volgende educatieve programma’s en activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs:

  • Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (Canonvenster Koning Willem I)
  • Educatie schoolrondleiding
  • Waterlinie vaartocht (alleen in het zomerseizoen)
  • Demonstratie kanonschot

Voor meer informatie kun u contact opnemen met telefoon (035 694 54 59 of reservering@vestingmuseum.nl

Napoleon
Koning Willem I

Canon van Nederland

De Canon van Nederland neemt je in vijftig vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is. De Canon vormt de basis voor het vak geschiedenis in het basis en voorgezet onderwijs. Een groeiend aantal musea zet iconische topstukken in de schijnwerpers en organiseert bijzondere activiteiten rondom de Canon. Het Nederlands Vestingmuseum is onderdeel van het netwerk van Canonmusea voor de Canonvensters Napoleon en Koning Willem I met maar liefst drie topstukken.

Topstuk 1: Een versterkte stad

In 1811 krijgt Holland, dat een jaar eerder is toegevoegd aan het Franse Keizerrijk, hoog bezoek van Keizer Napoleon die de verdedigingswerken wil inspecteren. Onder begeleiding van Generaal Krayenhoff komt hij naar Naarden en de Keizer toont zich tevreden over de staat van de vesting, met zijn zes bastions en solide buitenwerken. Sinds het bezoek van Napoleon zijn de vestingwerken van Naarden nauwelijks veranderd, waardoor we een goed inzicht krijgen in de oorlogsvoering in de Franse Tijd. Het Nederlands Vestingmuseum als locatie sluit daarmee aan bij het Canonvenster Napoleon.

Naarden Vesting
Versterkte stad

Topstuk 2: Gesmokkeld briefje

Van 17 november 1813 tot 12 mei 1814 belegert het net opgerichte Nederlandse leger onder leiding van Generaal Krayenhoff de Franse troepen in Naarden-Vesting. Ongeveer 2.000 Franse militairen en burgers wachten binnen de vestingwallen op ontzetting door het Franse leger, dat echter nooit komt. Pas als Napoleon op Elba zit geven de Franse troepen zich over. Tijdens de belegering is het versturen van briefjes per postduif de enige mogelijkheid om contact met de buitenwereld te krijgen. Door dit briefje van 19 maart 1814 van Nancy aan Angelique begrijpen we iets van de benarde omstandigheden waarin de belegerden leven. Ook dit briefje sluit aan bij het Canonvenster Napoleon.

Gesmokkeld briefje

Topstuk 3: Grootkruis der Militaire Willemsorde

Op 12 mei 1823 krijgt Inspecteur-Generaal der Fortificatiën Krayenhoff in het Koninklijk Paleis in Brussel het Grootkruis der Militaire Willemsorde opgespeld door Koning Willem I. Cornelis Baron Krayenhoff (1758-1840), die ook dient onder Koning Lodewijk Napoleon en Keizer Napoleon, is initiatiefnemer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en krijgt deze hoogste militaire onderscheiding voor de voltooiing van de verdedigingswerken aan de Zuidelijke Frontier. Dit bijzondere Grootkruis der Militaire Willemsorde past bij het Canonvenster Koning Willem I.

Grootkruis der Militaire Willemsorde

Lid Canon Netwerk
Naarden Vesting
Versterkte stad
Gesmokkeld briefje

Grootkruis der Militaire Willemsorde