Museum

Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion Turfpoort in Naarden, één van de zes bastions waar de vestingstad haar typerende stervorm aan ontleent. Deze erfgoedlocatie uit de 17e eeuw bevindt zich nog grotendeels in haar oorspronkelijke staat en geeft een goed inzicht hoe de vesting functioneerde als verdedigingswerk. Op het buitenterrein kun je rondlopen in een parkachtige omgeving en genieten van het fraaie uitzicht over de vestingwerken. In de kazematten zijn de exposities van het museum.

Terreplein

Bastion Turfpoort

De huidige vorm van bastion Turfpoort dateert uit de periode 1675-1685 toen de vesting in opdracht van Stadhouder Willem III werd  gemoderniseerd volgens de principes van het Nieuw Nederlands Vestingstelsel. Het bastion werd toen vergroot en voorzien van kanonopstellingen op twee niveau’s, de zogenaamde hoge- en lage flanken. Achter de schouders van het bastion liggen poternes; poortjes die toegang bieden tot de vestinggracht. Zo konden soldaten per boot worden overgezet naar de ravelijnen, de eilandjes in de vestinggracht.

Kazematten

Tijdens de modernisering van de vesting in 1685 werden er kazematten aangelegd in de bastions. Een kazemat is een bomvrije gemetselde ruimte voorzien van een aarden bedekking. De muren zijn in sommige gevallen bijna 2 meter dik, de aarden bedekkingslaag bedraagt 3 tot 4 meter. De kazematten waren hierdoor goed bescherm tegen inkomend geschut, dat bestond uit massieve ijzeren kogels zonder explosieve lading. In de kazematten zijn de kanonkelders van waaruit de tegenstander onder vuur werd genomen. Het geschut was zo opgesteld dat de vuurlijnen elkaar kruislings overlapten: het dodelijk kruisvuur!

Expositie in Kazemat

Kruitkamers

Zonder buskruit kun je geen kanonnen afvuren. Het bastion beschikt daarom over 2 kruitkamers waarin het buskruit lag opgeslagen. De muren van de kruitkamers zijn het dikst van alle gebouwen op het bastion. 

Lage Flank

Modernisering  19e eeuw

In de 19e eeuw werd de vesting gemoderniseerd om weerstand te kunnen bieden aan de toenemende reikwijdte van het artilleriegeschut. Op bastion Turfpoort werd in 1877 een mortierkazemat gebouwd met 3 mortiernissen (worpgeschut). Deze kazemat IJ bestaat uit 2 bouwlagen en bood plaats aan 48 soldaten, onderofficieren en officieren. Ook werd een bomvrije opslagruimte gebouwd voor kanonnen: Kanonremise X. In de remise die bestaat uit 2 gewelven bevinden zich de entreekassa, de museumshop en het museumcafé.

Uitzicht Vestingwerken
Schuilruimte boven Kazemat IJ
Lage Flank
Uitzicht Vestingwerken