ANBI gegevens Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

Doelstellingen Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

 1. het bijeenbrengen, beheren en instandhouden van een verzameling van zaken die verbandhouden met de Nederlandse verdediging, met vestingbouwkunde, met de geschiedenis van de stad Naarden als vesting en het leven en werken van haar garnizoen en bevolking, alsmede met de Hollandse Waterlinies teneinde deze ten toon te stellen of te doen tentoonstellen.
 2. het verlenen van steun aan de Stichting Het Nederlands Vestingmuseum.

De stichting tracht dit doel te bereiken door

 1. het bijeenbrengen van gelden teneinde tentoonstellingen van bovengemelde zaken in Stichting Het Nederlands Vestingmuseum mogelijk te maken.
 2. het medewerking verlenen van studies, publicaties en manifestaties passend bij in de doelstelling van Stichting Het Nederlands Vestingmuseum.
 • Naam: Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum
 • Fiscaal nummer SVNVM: 0079.83.864
 • Bestuur:
  • Voorzitter: vacature
  • Penningmeester: Guido van Berkel
  • Secretaris: Bram v.d. Spelt
  • Lid: Oscar v.d. Ende
 • Beloningsbeleid: alle bestuursleden vrijwilliger (onbezoldigd)
 • Beleidsplan: De stichting Vrienden heeft geen eigen beleidsplan. De vrienden sluiten zich aan bij de plannen van het museum en ondersteunen deze met een jaarlijkse projectmatige financiële bijdrage.
 • Jaarrekening Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum 2020: hier