Selecteer een pagina

ANBI gegevens Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

 • Naam: Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum
 • Fiscaal nummer SVNVM: 0079.83.864
 • Bestuur:
  • Voorzitter: vacature
  • Penningmeester: Guido van Berkel
  • Secretaris: Bram v.d. Spelt
  • Lid: Oscar v.d. Ende
 • Beloningsbeleid: alle bestuursleden vrijwilliger (onbezoldigd)
 • Beleidsplan: De stichting Vrienden heeft geen eigen beleidsplan. De vrienden sluiten zich aan bij de plannen van het museum en ondersteunen deze met een jaarlijkse projectmatige financiële bijdrage.
 • Jaarrekening Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum 2020: hier