Waterlinie

Naarden-Vesting maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang en loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De linie is 3 tot 5 kilometer breed en bestaat uit 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 85 mitrailleurkazematten, ruim 700 betonnen schuilplaatsen en kazematten en meer dan 100 militaire sluizen en waterwerken.

Koning Willem I

Koning Willem I

Na de Franse overheersing keerde de zoon van stadhouder Willem V in 1813 terug naar Nederland om er het koningschap te aanvaarden. Dat was een duidelijke breuk met het verleden. Willem I werd niet, zoals zijn vader, stadhouder in alle gewesten, maar koning van een eenheidsstaat. Een van de eerste zaken die Koning Willem I aanpakte was het verbeteren van de nationale defensie met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Expositie Hollandse Waterlinie

1815 – 1940

​Tussen 1815 en 1940 maakte de Nieuwe Hollandse Waterlinie het westen van Nederland onbereikbaar voor de vijand. Water was onze bondgenoot. Als er oorlog was, konden militairen brede stroken land onder water zetten. Met een laagje water tot kniehoogte sloegen ze twee vliegen in één klap: Het land was onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. En voor boten was het te ondiep om doorheen te varen.

Ondoordringbare waterlinie

In vredestijd

Dit systeem van dijken, sluizen, kanalen, forten en bunkers is in vredestijd moeilijk te zien. Daarin schuilt het geheim van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Ze is er wel, maar je ziet haar niet!

Mobilisatie Naarden 1940

UNESCO Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland. Samen met de Stelling van Amsterdam is de Nieuwe Hollandse Waterlinie sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed onder de naam ‘Hollandse Waterlinies’. Het Nederlands Vestingmuseum is een officieel informatiecentrum voor de Hollandse Waterlinies.

Expositie Hollandse Waterlinie
Ondoordringbare waterlinie
Mobilisatie Naarden 1940