Op 26 juli 2021 heeft Unesco de status van Werelderfgoed toegekend aan de Hollandse Waterlinies. Sinds 1996 was de Stelling van Amsterdam al Unesco Werelderfgoed, hier is nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan toegevoegd. Samen vormen deze linies ‘De Hollandse Waterlinies’. De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt van Naarden-Vesting naar Gorinchem, is 85 km lang en omvat 6 vestingsteden, 45 forten en meer dan 100 sluizen en waterwerken. Sinds 1815 vormde deze verdedigingslinie de ruggengraat van onze nationale defensie. Door een strookland van 5 km breed tot kniehoogte onder water te zetten, werd een vijandelijke invasie onmogelijk gemaakt. Zo werd water onze bondgenoot!

Toen vliegtuigen hun intrede deden in de oorlogsvoering verloor de waterlinie haar defensieve functie. Vandaag de dag vormen de vestingen en forten van de waterlinies een cultuurhistorisch landschap waar het heerlijk recreëren is. Generaal Cornelis R.Th. Baron Krayenhoff (1758-1840) is de grondlegger van zowel de Nieuwe Hollandse Waterlinie als de voorloper van de Stelling van Amsterdam. In Het Nederlands Vestingmuseum is de ‘collectie Krayenhoff’ tentoongesteld met persoonlijke objecten van deze wetenschapper, militair en vesting- en waterbouwkundige.