Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek is op zoek naar verhalen uit de regio. Dit kunnen herinneringen zijn aan uw school of sportvereniging, anekdotes over dorpsgenoten of een historisch onderzoek. Deze verhalen vormen een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Gooi- en Vechtstreek. Ze zijn het bewaren waard!

Het Nederlands Vestingmuseum heeft zich meteen aangesloten bij het nieuwe verhalenplatform. Er zijn inmiddels drie verhalen over de geschiedenis van Naarden en onze museumcollectie te lezen: over het Beleg van 1813/14, over verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en over het Rampjaar 1672. Binnenkort komt daar nog een vierde verhaal bij, over het Bloedbad van Naarden in 1572. Dat is dit jaar precies 450 jaar geleden en wordt op verschillende plekken in de vesting herdacht.

Het Bloedbad van Naarden, 1 december 1572.

Schrijf mee aan de geschiedenis van de Gooi- en Vechtstreek!

Naast officiële documenten, beeldmateriaal en geluidopnames vormen persoonlijke verhalen een belangrijk onderdeel van de geschiedschrijving. Om de geschiedenis van de Gooi en Vechtstreek zo volledig mogelijk door te geven aan ons nageslacht, is het belangrijk om deze persoonlijke verhalen te verzamelen en te bewaren. U kunt het Streekarchief Gooi en Vechtstreek daar bij helpen.

Heeft u een verhaal, herinnering of anekdote over de regio? Deel uw verhaal met het archief en schrijf mee aan de geschiedenis van de Gooi en Vechtstreek. Vanaf oktober kunt u op de website van Gooi & Vecht Historisch uw verhaal delen. Iedereen kan meedoen. De verhalen krijgen een plek op de website en worden opgeslagen in het digitale archief.

Wilt u meer informatie of heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact op via info@gooienvechthistorisch.nl.