Het Nederlands Vestingmuseum en Bezoekerscentrum Naarden (VVV) volgen de richtlijnen die 12 maart 2020 zijn uitgevaardigd door de Rijksoverheid. Het verbod op evenementen met meer dan honderd bezoekers geldt ook voor locaties waar meer dan honderd mensen komen zoals sportclubs, theaters en musea. Dit verbod geldt in elk geval tot 28 april 2020. Het allerbelangrijkste is nu de gezondheid van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers.  De sluiting is buitengewoon vervelend voor toeristen. Voor alle bezoekers geldt dat zij vanaf volgende maand hopelijk weer van harte welkom zijn!