Forten van Boven

18 november tot 31 maart 2018

Forten van Boven is een fototentoonstelling van 33 levensgrote luchtfoto's van forten en vestingen. 

Vanuit dit vogelvluchtperspectief op de waterrijke Hollandse polders of loodrecht van boven kan je je met enige verbeelding ook de onderwaterzettingen van een waterlinie voorstellen. Er zijn hoofdwaterwegen en sluizen in het waterwegenstelsel. Je ziet de fijnmazige onderliggende polderstructuur met dijken, kaden, vaarten en sloten waardoor ons land droog wordt gehouden, maar waarmee ook de militaire inundaties (onderwater zetten van land) gerealiseerd konden worden.

Over 85 km verdeelde de inundatieorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1940) van Noord naar Zuid aaneengesloten groepen polders in inundatiekommen. Zo werden van Muiden tot Werkendam, tussen Zuiderzee (nu IJmeer) en Biesbosch, polders tot kniehoogte onder water gezet, 3 tot 5 km breed. Effectief militair watermanagement, gebruik makend van de eeuwenoude waterbeheersings systemen van de waterschappen, bezorgde een vijand een onoverkomelijke waterhindernis.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd pas in 1951 opgeheven. En in 1963 werd de beschermende Kringenwet ingetrokken, die zorgde voor een open militair landschap. Vervolgens heeft hier en daar de verstedelijking toegeslagen, vooral rondom Utrecht, met nieuwe snelwegen en wijken als Overvecht, Lunetten en de universiteitscampus De Uithof. Maar andere, meer landelijke gebieden tonen nog nagenoeg het ongerepte linielandschap: langs de Vecht, de Diefdijk en in het Land van Altena.

 

Voor meer informatiehttp://forten.nl/fortenvanboven/