BOERenMARKT

Elke 3e woensdag van de maand wordt het museum smakelijk opgevrolijkd met een biologische markt.

De stands worden op het terreplein gezet, rondom kazemat X, waar de "Cantine" gevestigd is. 

De deelnemers voor de eerstvolgende markt op 18 oktober zijn: